14 maart 2018

De Elite

Naast de veelal "niet-gecompliceerde en vrijblijvende" blogs, deze keer eens een blog over mijn gedachten, over een gevoelsmatig (en daardoor veelal meer gecompliceerd) onderwerp. Soms wordt er naar mensen verwezen als "elite". Volgens "Mijnheer Van Dale" is "elite": "de keur, het uitgelezen gedeelte van een stad, van een gezelschap". Jazeker, ik heb nog een exemplaar van de "Dikke van Dale" (uitgave 1976) en heb daarin gekeken i.p.v. "gegoogled"...🙄 Veelal verwijzen mensen naar de "elite" als zij, heel diep in hun hart graag bij dat "uitgelezen gedeelte van een stad of gezelschap" zouden willen horen. Echter, zij verwachten dat zij, om wat voor reden dan ook, zich toch niet thuis zouden voelen bij de mensen die zij onder "elite" rangschikken. Vervolgens gaat men zich tegen de "elite" afzetten. Daardoor heeft het woord "elite", volgens mij, in de Nederlandse taal een bijzonder negatieve klank. Wat maakt de "elite" zo bijzonder, dat anderen daar graag zo negatief over praten? Volgens mij komt het negativisme o.a. voort uit een gebrek aan zelfvertrouwen en een ingebeeld minderwaardigheidscomplex. De "elite" lijkt het vaak financieel beter te hebben en/of andere (innerlijke) vormen van status te hebben. Die innerlijke of uiterlijke status wil men dan ook graag hebben, maar daar is men, om uiteenlopende redenen niet toe in staat. Vervolgens zetten de mensen met een dergelijk complex zich af tegen de mensen waar zij jaloers op zijn. Eigenlijk weten de mensen die zich niet willen/kunnen vereenzelvigen met de "elite" niets negatiefs te melden over de mensen die volgens hen wel bij die "elite" horen...maar dat is veelal geen probleem. Er wordt dan het één en ander verzonnen. Verwijzing naar "elite" en de daaruit voortvloeiende acties zijn in ieder geval mijns inziens, deel van een egotrip van mensen die niets opbouwends oplevert en waar in feite de persoon zichzelf mee omlaag trekt. Toch heeft men het gevoel dat men zichzelf en andere gelijkgestemden, sterk, heeft doen lijken. Uiteraard is niemand, dus ook niet de "elite", perfect. Ook de mensen die onder de "elite" worden gerangschikt, zijn gewone mensen met hun voor en nadelen, hun hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Doch het doel bewust neer sabelen van anderen ( mensen binnen de "elite" en daarbuiten) komt binnen de,"elite" groep m.i. minder voor omdat de noodzaak om, ten koste van anderen, sterk te lijken er niet is. Dus accepteer een andermans mening, en als je niet overtuigd bent van die mening, durf je eigen mening te houden en jezelf te blijven en zijn. Ik heb ooit gelezen: Eerlijkheid en positiviteit is een duur cadeau, die men van goedkope mensen niet verwachten kan.( figuurlijk bedoeld). Sommige mensen kunnen gelijk de gedragsverandering van de "elite" merken. Alleen begrijpen zij niet dat hun eigen gedrag juist daartoe geleid heeft. Het leven zou voor IEDEREEN zo mooi geleefd kunnen worden zonder al die bitterheid, haat en jaloezie, is mijn idee. Het oprechte plezier naar en met elkaar is zoveel meer waard, is ook mijn idee.

Geen opmerkingen: